Để trung hoà m gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để trung hoà m gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để trung hoà m gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH2(COOH)2, CH(COOH)3, C(COOH)4 cần 540ml dung dịch NaOH 2M. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần 17,92 lít O2 (đktc). Giá trị của m là?A. 54,6B. 52,1C. 53,92D. 51,88. [email protected] trả lời 02.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP