Dẫn 0 2 mol khí CO qua ống...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 0,2 mol khí CO q...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 0,2 mol khí CO qua ống sứ chứa m gam Fe3O4 nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng 10,2. Giá trị m là. A. 9,28 gam. B. 6,96 gam. C. 6,40 gam. D. 8,70 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 + nCO dư = nCO ban đầu = 0,2 M khí = 40,8 —> CO2 (0,16) và CO dư (0,04) —> nO = nCO2 = 0,16 —> nFe3O4 = 0,04 —> m = 9,28

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP