Nhiệt phân hoàn toàn 66 75 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân hoàn toàn 66,75 gam hỗn hợp gồm Fe(NO3)2, NaNO3 trong bình kín không chứa không khí, khí tạo ra được hấp thụ hoàn toàn vào nước thu được dung dịch chỉ chứa 1 chất tan. Thành phần % về khối lượng các chất trong hỗn hợp rắn sau phản ứng?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Fe(NO3)2, NaNO3 —> 180a + 85b = 66,75 Dung dịch chứa 1 chất tan là HNO3. Bảo toàn electron: a = 2b —> a = 0,3 và b = 0,15 —> Sau phản ứng có Fe2O3 (0,15) và NaNO2 (0,15) —> Fe2O3 (69,87%) và NaNO2 (30,13%)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP