Cho m gam bột Cu vào 500ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam bột Cu vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam bột Cu vào 500ml dung dịch AgNO3 0,32M sau một thời gian phản ứng thu được 15,52 gam hỗn hợp rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X rồi thêm 11,7 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,06 gam rắn Z. Giá trị của m là: A. 10,24 B. 7,68 C. 12,8 D. 11,52

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgNO3 = 0,16 —> nZn(NO3)2 = 0,08 Bảo toàn khối lượng: 11,7 + mY = 0,08.189 + 21,06 —> mY = 24,48 mCu + 0,16.170 = 24,48 + 15,52 —> mCu = 12,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP