Cho một lượng kim loại Al vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng kim lo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng kim loại Al vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm a mol HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa m gam muối, b gam kim loại và 0,125 mol hỗn hợp khí Y(gồm hai khí không màu trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí). Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 27 B. 46 C. 37 D. 33

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm NO (0,1) và H2 (0,025) Bảo toàn N —> nNH4+ = 0,05 Bảo toàn electron —> nAl3+ = 0,25 Dung dịch X chứa Al3+ (0,25), NH4+ (0,05), Na+ (0,05), K+ (0,1), bảo toàn điện tích —> nCl- = 0,95 —> m muối = 46,425

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP