Khi thực hiện phản ứng este hoá 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi thực hiện phản ứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A. 0,342. B. 2,925. C. 2,412. D. 0,456. doanhtu999 trả lời 01.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(Để ngắn gọn, viết tắt axit CH3COOH là A, ancol C2H5OH là B, este CH3COOC2H5 là E) A + B E + H2O 1….1 2/3..2/3……….2/3…..2/3 1/3..1/3……….2/3…..2/3 —> K = (2/3 . 2/3) / (1/3 . 1/3) = 4 A + B E + H2O 1….x 0,9..0,9……….0,9…..0,9 0,1..x-0,9…….0,9…..0,9 —> K = (0,9 . 0,9) / [0,1(x – 0,9)] = 4 —> x = 2,925

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP