C4H8O2 có tác dụng với NaHCO3 tạo khí...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon C4H8O2 có tác dụng v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
C4H8O2 có tác dụng với NaHCO3 tạo khí CO2. Xác định số đồng phân C4H8O2 và gọi tên?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C4H8O2 có phản ứng với NaHCO3 tạo CO2 nên phân tử có chức axit: CH3-CH2-CH2-COOH (Axit butyric hoặc axit butanoic) (CH3)2CH-COOH (Axit isobutyric hoặc axit 2-metyl propanoic)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP