Hỗn hợp Z gồm hai hidrocacbon X và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp Z gồm hai hi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp Z gồm hai hidrocacbon X và Y (MX < MY) đều mạch hở, có tỉ lệ mol 1:1. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol Z thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Mặt khác cho 6,5 gam Z tác dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 33,25 gam kết tủa. Biết X và Y có cùng công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Y thỏa mãn là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 grdetsgd trả lời 01.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 1,2 và nH2O = 0,6 —> CTĐGN: CH Số C = nCO2/nZ = 4, loại trường hợp cả X, Y đều 4C vì C4H4 chỉ có 1 đồng phân. —> X là C2H2 và Y là C6H6 mZ = mC + mH = 15,6 —> MZ = 52 Trong phản ứng với AgNO3/NH3: nZ = 0,125 —> nX = nY = 0,0625 Nếu chỉ có X tạo kết tủa với AgNO3/NH3 —> mAg2C2 = 15: Loại Vậy cả X, Y đều tạo kết tủa. m↓ = 0,0625.240 + 0,0625.M = 33,25 —> M = 292: C6H4Ag2 Vậy Y có 2 nối 3 đầu mạch: CH≡C-CH2-CH2-C≡CH CH≡C-CH(CH3)-C≡CH Y có 2 đồng phân thỏa mãn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP