Lấy 240 ml dung dịch gồm NaOH 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lấy 240 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lấy 240 ml dung dịch gồm NaOH 1,6M và KOH 1M tác dụng với H3PO4 thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau: + Phần 1: Cô cạn thu được 20,544 gam hỗn hợp muối khan. + Phần 2: Cho tác dụng với CaCl2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 11,160 B. 17,688 C. 17,640 D. 24,288

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH = 0,384; nKOH = 0,24 nH2O = nOH- = 0,312 Đặt nH3PO4 = a Bảo toàn khối lượng: 98a + 0,192.40 + 0,12.56 = 20,544 + 18.0,312 —> a = 0,12 —> Tỷ lệ nOH-/nH3PO4 = 2,6 —> Sản phẩm gồm PO43- (u) và HPO42- (v) —> u + v = 0,12 và 3u + 2v = 0,312 —> u = 0,072 và v = 0,048 —> nCa3(PO4)2 = u/2 = 0,036 và nCaHPO4 = v = 0,048 —> m↓ = 17,688

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP