Cho 15 54 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 15,54 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 15,54 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe(OH)3, Fe(NO3)2 vào 400ml dung dịch HCl 1,15M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 3,56 gam khí gồm CO2 và NO. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 67,09 gam kết tủa và 0,448 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tính phần trăm khối lượng của Fe đơn chất trong X A. 40% B. 21,62% C. 33,33% D. 18,02%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgCl = nHCl = 0,46 —> nAg = 0,01 Bảo toàn electron: nFe2+ = 3nNO + nAg = 0,07 nH+ dư = 4nNO = 0,08 Y chứa Fe2+ và H+ nên Y không chứa NO3-. Y gồm Fe2+ (0,07), H+ (0,08), Cl- (0,46), bảo toàn điện tích —> nFe3+ = 0,08 Đặt a, b, c, d là số mol Fe, FeCO3, Fe(OH)3, Fe(NO3)2 mX = 56a + 116b + 107c + 180d = 15,54 m khí = 44b + 30.2d = 3,56 Bảo toàn Fe —> a + b + c + d = 0,07 + 0,08 nH+ phản ứng = 0,46 – 0,08 = 2(b + 1,5c) + 4.2d —> a = 0,06; b = 0,04; c = 0,02; d = 0,03 —> %Fe = 21,62%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP