Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 2 lít hỗn hợp khí gồm ankin X và hidrocacbon Y cần dùng 4,5 lít khí O2 sinh ra 3 lít khí CO2. Công thức của X và Y lần lượt là A. C2H2 và CH4 B. C3H4 và CH4 C. C2H2 và C2H4 D. C3H4 và C2H6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số C = VCO2/VX = 1,5 —> Y là CH4 Bảo toàn O: 2VO2 = 2VCO2 + VH2O —> VH2O = 3 —> Số H = 2VH2O/VX = 3 —> X là C2H2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP