Đốt cháy hoàn toàn m gam một este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam một este X đơn chức, không no (phân tử có một liên kết đôi C = C), mạch hở cần vừa đủ 0,54 mol O2, thu được 21,12 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch thu được a gam muối khan và 5,28 gam một chất hữu cơ. Giá trị của a là A. 10,08. B. 13,20. C. 9,84 D. 11,76.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CnH2n-2O2 + (1,5n – 1,5)O2 —> nCO2 + (n – 1)H2O …………………………0,54…………..0,48 —> n = 4 —> X là C4h6O2 (0,12 mol) M chất hữu cơ = 44 —> CH3CHO —> X là CH3COOCH=CH2 —> mCH3COOK = 11,76

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP