Hòa tan hết m gam chất rắn X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết m gam ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết m gam chất rắn X gồm CaCO3 và KHCO3 vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí CO2 ở đktc. Giá trị của m là: A. 15 B. 20 C. 25 D. 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nCO2 = 0,2 —> mX = 0,2.100 = 20

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP