Tính khối lượng dung dịch HCl 38% và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tính khối lượng dung...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tính khối lượng dung dịch HCl 38% và khối lượng dung dịch HCl 8% để trộn thành 4 lít dung dịch HCl 20% (d = 1,1g/ml).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mddHCl 20% = 4000.1,1 = 4400 mddHCl 38% = a và mddHCl 8% = b —> a + b = 4400 mHCl = 38%a + 8%b = 20%.4400 —> a = 1760 và b = 2640

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP