thủy phân hoàn toàn 28 69 gam hốn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
thủy phân hoàn toàn 28,69 gam hốn hợp gồm hai tetrapeptit thu được 31,948 gam hon hợp Y gồm các aminoaxit đều chỉ chứa 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch naoh dư thu được m gam muối khan,giá trị m là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chép đề đúng chính tả, đủ A. B. C. D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP