nếu đề bài cho hỗn hợp 3 peptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon nếu đề bài cho hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
nếu đề bài cho hỗn hợp 3 peptit trong đó có 2 peptit có số cacbon bằng nhau thì mình có phải xét trường hợp 2 gốc amino đổi chỗ cho nhau ko? (VD: 2 peptit đó là gly-ala và ala-gly)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hai peptit khác nhau vẫn có thể cùng C như (Ala)2 và (Gly)3, vậy nên xét như nào tùy bài.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP