Hấp thụ hoàn toàn V lít khí Cl2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hoàn toàn V ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hoàn toàn V lít khí Cl2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,5M ở nhiệt độ thường, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa các hợp chất tan có cùng nồng độ mol. Tính V.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
TH1: NaOH hết nNaCl = nNaClO = a —> nNaOH = 2a = 0,3 —> nCl2 = a = 0,15 —> V = 3,36 TH2: NaOH dư nNaCl = nNaClO = nNaOH dư = a —> nNaOH ban đầu = 3a = 0,3 —> nCl2 = a = 0,1 —> V = 2,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP