Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng bình kín c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm H2O vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,50a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là A. 0,3 B. 0,6 C. 0,4 D. 0,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
pH = 1 —> nHNO3 = 0,1 —> nNH3 = 0,1 và nO2 = a – 0,1 nO2 phản ứng = a – 0,1 – 0,5a = 0,5a – 0,1 Bảo toàn electron: 8nNH3 = 4nO2 phản ứng —> 0,1.8 = 4(0,5a – 0,1) —> a = 0,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP