Hoà tan hết m gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hết m gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg (0,28 mol), Fe3O4, Fe(OH)2 và Cu(OH)2 vào dung dịch chứa 1,8 mol HCl và m gam NaNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa (2m + 42,82) gam muối và hỗn hợp khí Z gồm 0,04 mol N2O và 0,05 mol NO. Cho dung dịch NaOH loãng dư vào Y, kết thúc các phản ứng, lọc kết tủa nung nóng trong không khí tới khối lượng không đổi, thu được 43,2 gam rắn. Phần trăm số mol Mg trong X là: A. 45,95% B. 46,08% C. 47,36% D. 48,28% ABCXYZ trả lời 25.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng: m + 1,8.36,5 + m = 2m + 42,82 + mZ + mH2O —> nH2O = 1,09 Đặt a, b, c là số mol Fe3O4, Fe(OH)2 và Cu(OH)2 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,5b + 0,5c – 0,095 —> 1,8 = 10(0,5b + 0,5c – 0,095) + 0,04.10 + 0,05.4 + 2(4a + b + c) —> 8a + 7(b + c) = 2,15 (1) m rắn = 0,28.40 + 160(3a + b)/2 + 80c = 43,2 —> 240a + 80(b + c) = 32 (2) (1)(2) —> a = 0,05 và b + c = 0,25 —> nX = 0,28 + a + b + c = 0,58 —> %nMg = 48,28%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP