Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm anken A và khí H2 thu được CO2 và H2O rồi cho toàn bộ qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, phản ứng xong thu được 16 gam kết tủa và phần dung dịch còn lại có khối lượng nhỏ hơn dung dịch ban đầu là 5 gam. Vậy A là A. C5H10 B. C2H4 C. C4H8 D. C3H6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nCaCO3 = 0,16 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -5 —> nH2O = 0,22 nH2 = nH2O – nCO2 = 0,06 —> nA = nX – nH2 = 0,04 —> Số C = nCO2/nA = 4 —> A là C4H8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP