Hòa tan m gam hỗn hợp Mg và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam hỗn hợp Mg và Ba lấy dư trong 100 gam dung dịch HCl 36,5%, sau phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí H2. Giá trị của V là A. 11,2 B. 22,4 C. 40,8 D. 50,7

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nHCl = 1 và nH2O = 3,53 —> nH2 = nHCl/2 + nH2O/2 = 2,1765 —> V = 48,75

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP