Lấy thanh kim loại có khối lượng 50...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lấy thanh kim loại c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lấy thanh kim loại có khối lượng 50 gam tác dụng với HCl một thời gian thì thu được 4,48 lít H2 và khối lượng thanh kim loại giảm 22,4% so với ban đầu. Xác định kim loại A. Mg. B. Fe. C. Zn. D. Al

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mX phản ứng = 50.22,4% = 11,2 2X + 2nHCl —> 2XCln + nH2 0,4/n…………………………..0,2 —> X = 11,2n/0,4 = 28n —> n = 2 và X = 56: Fe

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP