Có các phát biểu sau: a Este là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có các phát biểu sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có các phát biểu sau: (a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol. (b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO-. (c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n >= 2. (d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este (e) Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este. Số phát biểu đúng là: Chọn câu trả lời đúng A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

3 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Sai, ví dụ muối cũng có COO (c) Đúng (d) Đúng (e) Sai, phải là axit hữu cơ và sản phẩm còn có H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
B nó nói este chứ nhóm COO- chứ đâu bảo có COO- chắc chắn là este nó vẫn đúng mà

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
B nó nói este chứ nhóm COO- chứ đâu bảo có COO- chắc chắn là este nó vẫn đúng mà

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP