Cho 0 2 mol hỗn hợp khí Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,2 mol hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,2 mol hỗn hợp khí Y gồm CO và H2 (có tỉ khối so với H2 bằng 4,25) tác dụng với 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe2O3, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn X1 và hỗn hợp khí Y1. Cho Y1 hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thoát ra 0,06 mol hỗn hợp khí Y2 (có tỉ khối so với H2 bằng 7,5). Hòa tan X1 bằng lượng dư dung dịch HNO3, thu được dung dịch Z và 0,62 mol hỗn hợp hai khí trong đó có một khí màu nâu đỏ là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Nếu cho 20 gam X tác dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) thì thu được 0,225 mol hỗn hợp SO2 và CO2. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong X là A. 32% B. 48% C. 16% D. 40%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm CO (0,05) và H2 (0,15) Y1 gồm CO2 (0,07), CO (0,03), H2 (0,03) và hơi H2O. Đặt a, b, c là số mol Fe, FeCO3, Fe2O3 mX = 56a + 116b + 160c = 20 (1) Bảo toàn C —> nC(X1) = b + nC(Y) – nC(Y1) = b – 0,05 —> Khí gồm CO2 (b – 0,05) và NO2 (0,62 – b + 0,05 = 0,67 – b) Bảo toàn electron: 3a + b + 2(0,05 – 0,03) + 2(0,15 – 0,03) = 0,67 – b (2) Với H2SO4, nSO2 = 0,225 – b, bảo toàn electron: 3a + b = 2(0,225 – b) (3) (1)(2)(3) —> a = 0,09; b = 0,06; c = 0,05 —> %Fe2O3 = 40%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP