Một tetrapeptit X được cấu tạo từ một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một tetrapeptit X đư...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một tetrapeptit X được cấu tạo từ một loại anpha-aminoaxit (phân tử chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH), có phân tử khối là 414. Khối lượng mol phân tử của X là A. 121,5 B. 85,5 C. 90 D. 117

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MX = 4M – 18.3 = 414 —> M = 117

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP