Hỗn hợp X gồm một este một axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 6,36 gam X bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol KOH thu được 3,2 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của axit có trong X là A. 14,47% B. 75,47% C. 17,41% D. 45,77%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nRCOOK = 0,1 và nH2O = 0,05 —> Số H = 1 —> HCOOK Bảo toàn khối lượng: mX + mKOH = mHCOOK + mR’OH + mH2O —> nH2O = 0,02 —> nHCOOH = 0,02 —> %HCOOH = 14,47%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP