Cho 7 1 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 7,1 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 7,1 gam hỗn hợp X gồm C2H2 và (CHO)2 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 55,2 gam hỗn hợp rắn. Khối lượng (CHO)2 có trong X là? A. 1,3g B. 1,9g C. 5,8g D. 5,2g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol C2H2 và (CHO)2 mX = 26a + 58b = 7,1 m rắn = 240a + 108.4b = 55,2 —> a = 0,05 và b = 0,1 —> m(CHO)2 = 5,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP