Đót cháy hoàn toàn m gam một hidrocacbon...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đót cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đót cháy hoàn toàn m gam một hidrocacbon X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thấy có 20 gam kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 13,3 gam. a) Xác định CTPT của X b) Xác định công thức cấu tạo của X biết X có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = nCaCO3 = 0,2 Δm = mCO2 + mH2O = 13,3 —> nH2O = 0,25 —> nX = nH2O – nCO2 = 0,05 —> Số C = nCO2/nX = 4 —> X là C4H10 X không phân nhánh nên cấu tạo là: CH3-CH2-CH2-CH3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP