Hoà tan 13 68 gam muối MSO4 vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan 13,68 gam mu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là A. 3,920. B. 1,680. C. 4,480. D. 4,788.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tại anot, trong t giây thu được nO2 = 0,035 —> Trong 2t giây thu được nO2 = 0,07 —> nH2 = 0,1245 – 0,07 = 0,0545 mol Bảo toàn electron trong 2t giây: 2nM + 2nH2 = 4nO2 —> nM = 0,0855 —> M + 96 = 13,68/0,0855 —> M = 64: Cu Bảo toàn electron trong t giây: 2nCu = 4nO2 —> nCu = 0,07 —> mCu = y = 4,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP