Cho hỗn hợp gồm 16 0 gam Fe2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // Cho hỗn hợp gồm 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// Cho hỗn hợp gồm 16,0 gam Fe2O3, 16,0 gam Cu và 10,8 gam Ag vào dung dịch HCl thì thu được dung dịch X và 26,0 gam chất rắn không tan Y. Cho AgNO3 dư vào dung dịch X thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 1,35 gam B. 80,775 gam C. 87,45 gam D. 64,575 gam thoz00z trả lời 23.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Fe2O3 + 6HCl —> 2FeCl3 + 3H2O a………………………..2a Cu + 2FeCl3 —> CuCl2 + 2FeCl2 a..……..a…………2a Phần chất rắn không tan gồm Fe2O3 (0,1 – a) và Cu (0,25 – a) và 10,8 gam Ag —> 160(0,1 – a) + 64(0,25 – a) + 10,8 = 26 —> a = 0,075 Dung dịch X chứa CuCl2 (a mol) và FeCl2 (2a mol) Chất kết tủa gồm: nAgCl = 6a = 0,45 nAg = 2a = 0,15 —> m = 80,775 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP