Hỗn hợp T gồm 2 chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm 2 chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm 2 chất hữu cơ mạch hở A và B có công thức phân tử lần lượt là C4H8N2O5, C3H7NO5. Nếu thủy phân x mol A trong dung dịch NaOH (vừa đủ) hoặc x mol B trong dung dịch HCl (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng đều thu được hỗn hợp gồm khí và hơi (biết rằng, tỉ khối của chúng đều bằng nhau). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 33,1 gam hỗn hợp T trong KOH (vừa đủ), thì thu được hỗn hợp C chứa 48,97 gam muối. Hiệu khối lượng của A so với B có giá trị gần nhất với A. 6. B. 8. C. 11. D. 12.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Do hai khí thoát ra có cùng phân tử khối nên: A là NH3NO3-CH2-COO-CH=CH2 (a mol) B là NH3HCO3-CH2-COOH (b mol) (A + NaOH —> CH3CHO (44) và B + HCl —> CO2 (44)) mT = 164a + 137b = 33,1 Muối gồm KNO3 (a), K2CO3 (b) và GlyK (a + b) m muối = 101a + 138b + 113(a + b) = 48,97 —> a = 0,135 và b = 0,08 —> mA – mB = 11,18

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP