Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng m gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một nhóm chức với 700ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 16 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,2 gam chất khí. Giá trị của m là: A. 45,0 B. 32,4 C. 12,4 D. 37,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài tương tự đã có sẵn, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP