Cho 9 96 gam hỗn hợp Al và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 9,96 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 9,96 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được dung dịch X chứa ba chất tan có số mol bằng nhau. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch X, kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N(+5). Giá trị của m là A. 116,28 B. 89,34 C. 106,56 D. 99,06

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAlCl3 = nFeCl2 = nHCl = x —> m kim loại = 27x + 56x = 9,96 —> x = 0,12 Bảo toàn Cl —> nAgCl = 6x = 0,72 nNO = nH+/4 = 0,03 Bảo toàn electron —> nFe2+ = 3nNO + nAg —> nAg = 0,03 —> m↓ = 106,56

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP