X Y Z là ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y, Z là ba peptit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y, Z là ba peptit mạch hở, được tạo từ Ala, Val. Khi đốt cháy X, Y với số mol bằng nhau thì đều được lượng CO2 là như nhau. Đun nóng 37,72 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z với tỉ lệ mol ương ứng là 5 : 5 : 1 trong dung dịch NaOH, thu được dung dịch T chứa 2 muối D, E với số mol lần lượt là 0,11 mol và 0,35 mol. Biết tổng số mắt xích của X, Y, Z bằng 14. Phần trăm khối lượng của Z trong M gần nhất với? A. 14% B. 8% C. 12% D. 18% hapham11 trả lời 10.12.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Gọi Ala, Val là A, B (Không theo thứ tự), khi đó nA : nB = nD : nE = 11 : 35 5X + 5Y + Z —> (A11B35)k + 10H2O —> Số mắt xích của (A11B35)k là 46k X + Y + Z = 14 —> Max(5X + 5Y + Z) = 62 (X, Y, Z là số mắt xích, nguyên dương và ít nhất là 2) —> 46k ≤ 62 —> k = 1 —> nA11B35 = 0,01 5X + 5Y + Z —> A11B35 + 10H2O (1) ……………………….0,01……….0,1 mA11B35 = mM – mH2O = 35,92 —> 11A + 35B – 45.18 = 35,92/0,01 —> 11A + 35B = 4402 —> A = 117 và B = 89 —> nVal = 0,11 và nAla = 0,35 (1) —> nX = nY = 0,05 và nZ = 0,01 Đặt x, y, z là số mắt xích của X, Y, Z tương ứng. —> x + y + z = 14 (1) —> 5x + 5y + z = 46 —> x + y = 8 và z = 6 X, Y cùng C nên chúng là các đồng phân, vậy x = y = 4 X: (Val)u(Ala)4-u Y: (Val)u(Ala)4-u Z: (Val)v(Ala)6-v —>nVal = 0,05u + 0,05u + 0,01v = 0,11 —> 10u + v = 11 —> u = v = 1 Vậy Z là (Val)(Ala)5: 0,01 mol —> %Z = 12,51% Xem bài tương tự tại đây

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP