Cho hỗn hợp X gồm Al và Zn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm Al và Zn vào dung dịch AgNO3 0,6M và Cu(NO3)2 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch Y và 33,52 gam rắn Z chứa hỗn hợp kim loại. Cô cạn dung dịch Y, sau đó lấy phần rắn nung đến khối lượng không đổi, thu được 18,48 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm N2O và O2. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng là 41,6 gam. Phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp X là: A. 70,65% B. 64,3% C. 67,4% D. 72,3%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z chứa Cu, Ag nên Ag+ đã bị khử hết —> Hỗn hợp khí gồm NO2 và O2 có tỉ lệ 4 : 1 —> nNO2 = 0,66 và nO2 = 0,165 nAg+ = 3x và nCu2+ = 4x —> nNO3- = 11x = 0,66 —> x = 0,06 Z gồm Ag (3x = 0,18 mol) —> nCu = 0,22 Đặt a, b là số mol Al, Zn —> 3a + 2b = 0,18 + 0,22.2 (1) Y + NaOH —> Na+ (1,04), AlO2- (a), ZnO22- (b) và NO3- (0,66) Bảo toàn điện tích —> a + 2b + 0,66 = 1,04 (2) (1)(2) —> a = 0,12 và b = 0,13 —> %Zn = 72,28%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP