Dẫn khí H2 dư qua 28 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn khí H2 dư qua 28...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn khí H2 dư qua 28 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, thu được m gam kim loại. Cho m gam kim loại đó tác dụng với HCl dư, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Giá trị của m là A. 20,8 B. 23,2 C. 12,0 D. 17,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol CuO và Fe2O3 —> 80a + 160b = 28 Kim loại gồm Cu (a) và Fe (2b) —> nH2 = 2b = 0,2 —> a = 0,15 và b = 0,1 —> m = 20,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP