Thí nghiệm điều chế khí Z từ dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thí nghiệm điều chế ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y được mô tả như hình vẽ sau: Phương trình hóa học điều chế khí Z là A. CuO (rắn) + CO (khí) → Cu + CO2 B. K2SO3 (rắn) + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O C. Zn + H2SO4 (loãng) → ZnSO4 + H2 D. NaOH + NH4Cl (rắn) → NH3 + NaCl + H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X + Chất rắn Y —> Khí Z nên loại A. Khí Z được thu bằng phương pháp đẩy H2O nên Z không tan và không phản ứng với H2O —> Loại B, D do SO2 và NH3 tan tốt. —> Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP