Cho các oxit sau: CO2 NO2 CO P2O5...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các oxit sau: CO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các oxit sau: CO2, NO2, CO, P2O5, SiO2. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở điều kiện thường là A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CO2 + NaOH —> Na2CO3 + H2O NO2 + NaOH —> NaNO3 + NaNO2 + H2O P2O5 + NaOH —> Na3PO4 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP