Đun nóng m gam chất hữu cơ X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng m gam chất ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng m gam chất hữu cơ X (chứa C, H, O và có mạch cacbon không phân nhánh) với 100ml dung dịch NaOH 2M đến phản ứng hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40ml dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được 7,36 gam hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức Y, Z và 15,14 gam hỗn hợp hai muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic T. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Phân tử X chứa 14 nguyên tử hidro. B. Số nguyên tử cacbon trong T bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X. C. Phân tử T chứa 3 liên kết đôi C=C. D. Y và Z là hai chất đồng đẳng kế tiếp nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH ban đầu = 0,2 nNaOH dư = nHCl = 0,04 —> nNaOH phản ứng = 0,16 Do sản phẩm có 2 ancol nên T là axit 2 chức. Muối khan gồm R(COONa)2 (0,08 mol) và NaCl (0,04 mol) m muối = 0,08(R + 134) + 0,04.58,5 = 15,14 —> R = 26: -C2H2- X không nhánh nên T là HOOC-CH=CH-COOH nAOH = nBOH = 0,08 —> mAncol = 0,08(A + 17) + 0,08(B + 17) = 7,36 —> A + B = 58 —> A = 15 (CH3OH) và B = 43 (C3H7OH) X là CH3-OOC-CH=CH-COO-CH2-CH2-CH3 —> X có 12H (A sai) T có 4C và X có 8C —> B đúng

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP