Cho các phát biểu sau 1 Al là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau (1) Al là chất lưỡng tính. (2) Dung dịch NaHCO3 có pH > 7. (3) Hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1 tan hết trong nước). (4) Các kim loại kiềm có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối. (5) Có thể đun nóng để làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời. (6) Thạch cao nung dùng để đúc tượng, bó bột trong y tế. Số phát biểu đúng là A. 2 B. 3 C. 5 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Sai, Al có phản ứng oxi hóa khử với HCl và NaOH chứ không phải phản ứng axit – bazơ. (2) Đúng (3) Đúng, sản phẩm là Ba(AlO2)2 (4) Đúng (5) Đúng: Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O (6) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP