Cho 100 ml dung dịch Ba HCO3 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 100 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 100 ml dung dịch Ba(HCO3)2 1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 0,8M thu được m gam kết tủa, giá trị m là A. 7,88 B. 15,76. C. 11,82. D. 9,85.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(HCO3)2 = 0,1 và nNaOH = 0,08 HCO3- + OH- —> CO32- + H2O 0,2………..0,08……..0,08 —> nBaCO3 = 0,08 —> mBaCO3 = 15,76

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP