Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Xà phòng hóa hoàn to...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 27,54 gam muối và 2,76 gam glixerol. Giá trị m là A. 29,10 B. 26,52. C. 25,26. D. 26,70.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC3H5(OH)3 = 0,03 —> nNaOH = 0,09 Bảo toàn khối lượng: m + mNaOH = m muối + mC3H5(OH)3 —> m = 26,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP