Mica là khoáng vật của nhôm có công...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Mica là khoáng vật c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Mica là khoáng vật của nhôm có công thức là K2O.Al2O3.6SiO2. Để hòa tan hoàn toàn x (mol) hợp chất K2O.Al2O3.6SiO2 cần tối thiểu 84 gam dung dịch NaOH đậm đặc 40%. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là A. 0,42. B. 0,06. C. 0,07. D. 0,21.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn K —> nKOH = 2x nNaOH = 0,84 nOH- = 2nAl2O3 + 2nSiO2 ⇔ 2x + 0,84 = 2x + 2.6x —> x = 0,07

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP