Hỗn hợp E chứa C2H4O C3H6O2 C4H6O2 CH4O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa C2H4O...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa C2H4O, C3H6O2, C4H6O2, CH4O, C2H6O2 và C3H8O3. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol E cần vừa đủ 0,3 mol O2 sản phẩm thu được có chứa 5,76 gam H2O. Khối lượng của E ứng với 0,24 mol là? A. 6,72 B. 6,84 C. 13,44 D. 13,68 vumylinh trả lời 20.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C2H4O = 2C + 2H2O – O C3H6O2 = 3C + 3H2O – O C4H6O2 = 4C + 3H2O – O CH4O = C + 2H2O – O C2H6O2 = 2C + 3H2O – O C3H8O3 = 3C + 4H2O – O Quy đổi E thành C (a mol), H2O (0,32 mol) và O (-0,12 mol) Bảo toàn electron: 4nC = 2nO + 4nO2 —> a = 0,24 —> Khối lượng của 0,12 mol E là mE = 6,72 —> Khối lượng của 0,24 mol E là mE = 13,44

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP