Chia 30 4 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 30,4 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 30,4 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho tác dung với Na dư thu được 3,36 lít H2. Phần 2: Cho tác dung với CuO đun nóng thu được hỗn hợp Y chứa 2 anđehit. Cho Y tác dụng hết với AgNO3/NH3 tạo ra 86,4 gam kết tủa. Tìm công thức của 2 ancol là: A. CH3OH, C2H5OH B. CH3OH, C4H9OH C C2H5OH, C3H5OH D. CH3OH, C3H7OH MT2K1 trả lời 20.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Mỗi phần nặng 15,2 gam. Phần 1: nH2 = 0,15 —> nX = 0,3 Phần 2: nAg = 0,8 > 2nX nên X chứa CH3OH X gồm CH3OH (a) và RCH2OH (b) —> nX = a + b = 0,3 nAg = 4a + 2b = 0,8 —> a = 0,1 và b = 0,2 mX = 0,1.32 + 0,2(R + 31) = 15,2 —> R = 29: C2H5- —> X gồm CH3OH và C2H5-CH2OH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP