Điện phân dung dịch X chứa 0 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch X chứa 0,2 mol NaCl và a mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi), sau một thời gian, thu được dung dịch T vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 43a gam so với dung dịch ban đầu. Cho m gam bột sắt vào T, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được (m – 3,6a) gam kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N5+). Giá trị của a là: A. 0,4 B. 0,5 C. 0,6 D. 0,3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2NaCl + Cu(NO3)2 —> Cu + Cl2 + 2NaNO3 0,2……….0,1……………0,1…..0,1 Cu(NO3)2 + H2O —> Cu + 0,5O2 + 2HNO3 b…………………………..b……..0,5b……2b m giảm = mCu + mCl2 + mO2 = 13,5 + 80b = 43a (1) Dung dịch T chứa Cu(NO3)2 dư (a – b – 0,1) và HNO3 (2b) và NaNO3. Khi cho Fe vào T: nNO = nHNO3/4 = 0,5b Bảo toàn electron —> nFe pư = a – b – 0,1 + 0,75b = a – 0,25b – 0,1 Δm = mCu – mFe pư = 64(a – b – 0,1) – 56(a – 0,25b – 0,1) = -3,6a (2) (1)(2) —> a = 0,5 và b = 0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP