Hỗn hợp E gồm este X không no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm este X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm este X không no đơn chức mạch hở (phân tử chỉ chứa 1 liên kết đôi C=C) và este Y no, hai chức mạch hở. Đốt cháy một lượng E thu được 0,21 mol khí CO2 và 0,18 mol hơi nước. Mặt khác, thủy phân 26,88 gam E cần vừa đủ dung dịch chứa 0,3 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp muối khan T và hỗn hợp Z chứa hai ancol đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng Z với H2SO4 đặc ở 140 độ C thu được 12,78 gam hỗn hợp ete. BIết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng muối nhỏ hơn trong T là A. 44,00% B.75,90% C. 56,00% D.24,10%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong phản ứng xà phòng hóa: nZ = 0,3 —> nH2O = 0,15 mZ = mEte + mH2O = 15,48 —> MZ = 51,6 —> Z gồm C2H5OH (0,18) và C3H7OH (0,12) TH1: XCOOC2H5 (0,18) và Y(COOC3H7)2 (0,06) mE = 0,18(X + 73) + 0,06(Y + 174) = 26,88 —> 3X + Y = 55: Vô nghiệm (Do X ≥ 27) TH2: XCOOC3H7 (0,12) và Y(COOC2H5)2 (0,09) mE = 0,12(X + 87) + 0,09(Y + 146) = 26,88 —> 4X + 3Y = 110: Vô nghiệm TH3: XCOOC2H5 (0,06) và C2H5-OOC-Y-COO-C3H7 (0,12) mE = 0,06(X + 73) + 0,12(Y + 160) = 26,88 —> X + 2Y = 55 —> X = 27 và Y = 14 là nghiệm duy nhất. T gồm CH2=CH-COONa (0,06) và CH2(COONa)2 (0,12) —> %CH2=CH-COONa = 24,10%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP