Nung a gam muối cacbonat của kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung a gam muối cacb...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung a gam muối cacbonat của kim loại A(II) thu được b (g) chất rắn B và x lít khí C. Hòa tan hoàn toàn B bằng dd HCl lấy vừa đủ thu được dd D và y lít khí C. Đem điện phân hoàn toàn ddD thu được c gam kim loại và z lít khí E.a. Lập biếu thức tính x,y,z theo a, b,c thanhhangch1821 hỏi 20.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP