Cho 24 16 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 24,16 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 24,16 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 phản ứng với dung dịch HCl loãng dư, thấy còn lại 6,4 gam Cu không tan. Khối lượng của Fe3O4 trong X là A. 11,6 gam B. 23,2 gam C. 9,28 gam D. 13,92 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn electron —> nFe3O4 = nCu phản ứng = x —> mX = 232x + 64x + 6,4 = 24,16 —> x = 0,06 —> mFe3O4 = 13,92

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP