Hỗn hợp X gồm CnH n^2-m^2+3 CHO và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm CnH(n^...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm CnH(n^2-m^2+3)CHO và CnH(2m+1)CH2OH (đều mạch hở và m,n là các số nguyên ). Cho X phản ứng vừa đủ không đến 3,2 gam brom trong nước. Mặt khác toàn bộ lượng X trên phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được 2,16 gam Ag. Đốt cháy hoàn toàn lượng anđehit ở trên thì thể tích Oxi cần dùng là: A. 0, 56 lít B. 0,224 lít C. (0,336n+0,28) lít D. 1,12 lít [email protected] hỏi 20.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP